8 Nisan 2012 Pazar

YENİ YEŞVİK SİSTEMİ

Büyük bir iş başarılmış gibi sunulan yeni teşvik sistemi hiçbir yenilik içermiyor. 1997 yılı verileri kullanılarak 9 ilin altyapısını irdeleyen araştırmamızı en son 2003 yılı verilerini kullanarak yenilemiş 2004 yılında il bazında kalkınma planı yapılması gerektiğini yazmıştım: http://www.maoner.com/iller.htm

"Ekonomik kalkınma, sosyo-kültürel gelişme, teknolojik ilerleme, siyasî olgunlaşma, ekolojik koruma"yı göz önüne alarak yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlamayan, odaklanmış projeleri içermeyen bir teşvik sisteminin düşünülen etkileri yapması mümkün değil.

İnsanları çok çocuk yapmaya iten, dindar olmayı ülkenin önemli bir meselesi gibi algılayan yönetim anlayışının, yaşam kalitesini hızlı bir şekilde yükseltmesi mümkün değil.

1957 yılında Erzurum'da kurulan Atatürk Üniversitesi'nin,1971'de Kayseri'de kurulan Erciyes Üniversitesi'nin, 1975'de Samsun'da kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin, 1992'de Muğla'da kurulan Muğla Üniversitesi'nin varlıklarının şehirdeki ve ildeki yaşam kalitesini ne kadar arttırdığını ölçmemiz ve anlamamız gerekiyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin, bulundukları yerleşim noktasındaki halkın tutuculuklarından şikayetini basında okuduk.
Sosyo-kültürel değişimi amaçlamayan bir teşvik sisteminin hiçbir katkısı olmayacak.