12 Temmuz 2014 Cumartesi

1900 Yılında Iowa'da Konser Salon Sayısı

1900 yılında ABD'nin nüfusu 76.212.168 iken Iowa eyaletinin nüfusu 2.231.853 imiş.

Aynı yılda Iowa eyaletinde 1300 konser salonu var imiş.

2014 yılında Türkiye'nin nüfusu 76 milyon TL.

Türkiye'de toplam kaç konser salonu var?

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA

Özel sağlık sigorta kuruluşlarının kapsadıkları hastalıkları seçtiklerini ve yaşa göre primi arttırdıklarını biliyor musunuz?

50 yaşı geçince, 60 yaşı geçince, 70 yaşı geçince özel sağlık sigorta primlerinin ne olduğunu öğrenmelisiniz.

Türkiye'de ArGe Yapıyorlar mı?

Türkiye'de de faaliyet gösteren bazı yabancı şirketlerin 2008 yılı ArGe harcamaları şöyle imiş:
Toyota 7,6 mlr €
Microsoft 6,4
Volkswagen 5,95
Roche 5,9
GM 5,8
Johnson&Johnson 5,5
Nokia 5,3
Sanofi-Aventis 4,6
Panasonic 4,4
IBM 4,3
Sony 4,1
Siemens 3,9
GlaxoSmithKline 3,8

Bu şirketlerin Türkiye'deki cirolarının genel ciro içindeki payı ne kadarsa ArGe bütçelerinin aynı oranı Türkiye'de harcanmalı...
Bilgi ve insan altyapısı mevcut.

Bu şirketlerin yerli yöneticileri kendi şirketlerinde bunun mücadelesini vermeliler.