10 Eylül 2012 Pazartesi

Ziya Paşa Demiş ki...

Âyinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz.
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

Ben her ne kadar gördüm ise ba'zı mazarrat,
Sâbit-kademim yine bu re'yin üzerinde.

İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrah,
Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah.


Mevlâna Demiş ki...

Cehalet insanı çirkinleştirir,

Suskunluğum asaletimdendir.

Her lâfa verilecek cevabım vardır.

Lâkin, lâfa bakarım, lâf mı diye,

Adama bakarım, adam mı diye...