3 Nisan 2015 Cuma

Deflasyon Kötü Değilmiş!

Piyasa oyuncularının ve onlara kanarak görüş belirten kamu yöneticileri ile siyasîlerin "deflasyon kötü" yargıları doğru değilmiş.

2009'da Japonya'da halk arasında yapılan bir araştırma, ankete katılanların %44ü deflasyonu "olumlu", %35'i "nötr", %20,7'si "olumsuz" olarak değerlendirmiş.

Bank of International Settlements Mart 2015'de
Cost of deflations:_a_historical_perspective
başlıklı rapor yayınladı:
www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1503e.htm

Her deflasyon kötü değilmiş, fiyatların sürekli artmaması kötü değilmiş...