8 Eylül 2011 Perşembe

BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNE

Gazetelere yansıyan BİR habere göre Zorlu Holding Tekstil Grup koordinatörü bir tekstil tesisini doğu illerinden birine taşımak için
devletin kendilerine 100 milyon $ ödemesi gerektiğini açıklamış. Bunun herkes için geçerli olduğunu söylemiş. 10 tesis taşınacaksa 1,0 milyar $ ödeme yapılması gerekecek.

Ben farklı bir öneri yapacağım. TC hükümeti 100 milyon $'ı GAP İdaresi'ne aktarsın. GAP İdaresi bölge üniversitelerindeki lisans bitirme, MS/MBA tez, PhD tez projelerine finansal destek versin. Bu projelerin sonuçları illerdeki sanayi ve ticaret odalarının üyelerine sunulsun. Şirketler tarafından seçilenlerin ticarî uygulamasına GAP İdaresi "girişim sermayesi" yaklaşımıyla %10 ortak olarak destek versin. 100 milyon $'ı da yılda 10 milyon $ olmak üzere 10 yıl süre ile kullansın. Yıllık kullanım miktarı yüksekten başlayıp azaltılabilir. 5. yıldan itibaren ilk yıllarda yapılan yatırımlardan gelir elde edilmeye başlanabilir: 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5

Bu model, tesisini doğu illerine taşımak için tesis başına 100 milyon $ isteyen sanayicinin modelinden daha fazla katkı yapar ve yerel teknolojik, ekonomik, ticarî kapasite gelişmesini sağlar.

EĞİTİMDE KDV ORANI

TC Maliye Bakanlığı'nın garip bir uygulaması:
KDV'siz ücret: 14.754,63 TL
KDV (% 8) 1.180,37 TL
KDV dahil Lise 2 okul ücreti: 15.935,00 TL

%75 burs indirimi - 11.065,97 TL (KDVsiz ücret)
indirimli okul ücreti 3.688.66 TL
Maliye Bakanlığı KDV talebi 1.180,37 TL
olması gereken % 8 KDV 295,09 TL
Maliye Bakanlığı eğitimde KDV oranı % 33,7

TC Maliye Bakanlığı'nın bu saçma uygulamasını kim nasıl durdurabilir?

Türkiye'de ArGe

Türkiye'mizin ihtiyacı kendi içimizdeki verilere kolay ve çabuk ulaşmak.
Asıl ihtiyacımız, Türkiye'de illere göre, sektörlere göre ArGe alanları, araştırmacı sayıları,proje başlıkları, toplam proje sayıları, her projede kaç üniversite ile ne işbirliği yapıldığı,proje ilintili yazılan tez sayısı, projelerdeki üniversite-sanayi ilişkisinin röntgeninin çekilmesi, verilen ArGe teşviklerinin etkilerinin ölçülmesi, bölgesel kalkınmaya etkilerinin ölçümü...

Sadece sayıların tablolaşması da yetmez, nedensel ilişkileri anlamamıza yardımcı olacak çalışmalara ve bunların yaygın paylaşımına gereksinim var.

TÜBİTAK üniversitelerde "teknoloji yönetimi", "ArGe yönetimi" ve "yeni ürün geliştirme" derslerinin açılması için "zorlayıcı" destek ne zaman verecek?

TÜBİTAK yurdumuzdaki tüm liselerin fen laboratuar yeteneklerini geliştirilmesini sahiplenip ne zaman tamamlayacak?

Yıllık 10 milyar $ tutarındaki savunma harcamalarının %3'ünü ne zaman ArGe ve teknoloji geliştirmek amaçlı kullanacağız?

TOBB, TÜSİAD ve YASED üyelerinin ciddi ArGe bütçesi ayırıp bu bütçeleri Türkiye'de kullanmalarını ne zaman gerçekleştirecek?

Herkesin bildiklerini tekrarlamaktan vazgeçelim....

TÜBİTAK ve Fen Liseleri

TÜBİTAK bütçesinin ne kadarını Fen Liseleri'ne yönelik programlarda kullanıyor?

Başkan imzalı (ıslak imza!) kişiye özel mektup eşliğinde TÜBİTAK tüm Fen Lisesi öğrencilerine müfredatı takip eden bir yaklaşımla her dönem 2 kitap hediye etmeli.

Fen Lisesi öğrencileri ile yakın dallardaki üniversite öğrencilerini bir araya getiren toplantılar organize etmeli. Bu iki grubu projelerde bir araya getirmeli.

Fen alanında dünya çapında araştırmacı yetiştirme sürecini TÜBİTAK sahiplenmeli ve buna uygun programlar geliştirmeli...