8 Eylül 2011 Perşembe

Türkiye'de ArGe

Türkiye'mizin ihtiyacı kendi içimizdeki verilere kolay ve çabuk ulaşmak.
Asıl ihtiyacımız, Türkiye'de illere göre, sektörlere göre ArGe alanları, araştırmacı sayıları,proje başlıkları, toplam proje sayıları, her projede kaç üniversite ile ne işbirliği yapıldığı,proje ilintili yazılan tez sayısı, projelerdeki üniversite-sanayi ilişkisinin röntgeninin çekilmesi, verilen ArGe teşviklerinin etkilerinin ölçülmesi, bölgesel kalkınmaya etkilerinin ölçümü...

Sadece sayıların tablolaşması da yetmez, nedensel ilişkileri anlamamıza yardımcı olacak çalışmalara ve bunların yaygın paylaşımına gereksinim var.

TÜBİTAK üniversitelerde "teknoloji yönetimi", "ArGe yönetimi" ve "yeni ürün geliştirme" derslerinin açılması için "zorlayıcı" destek ne zaman verecek?

TÜBİTAK yurdumuzdaki tüm liselerin fen laboratuar yeteneklerini geliştirilmesini sahiplenip ne zaman tamamlayacak?

Yıllık 10 milyar $ tutarındaki savunma harcamalarının %3'ünü ne zaman ArGe ve teknoloji geliştirmek amaçlı kullanacağız?

TOBB, TÜSİAD ve YASED üyelerinin ciddi ArGe bütçesi ayırıp bu bütçeleri Türkiye'de kullanmalarını ne zaman gerçekleştirecek?

Herkesin bildiklerini tekrarlamaktan vazgeçelim....