Kitaplar ve Kitap Bölümleri

Kitaplar
M. Atilla Öner, editör, ArGe Yönetimi, PAN Yayıncılık, 2017. İKİNCİ BASKI

M. Atilla Öner, İnsan-Odaklı Proje Yönetimi, PAN Yayıncılık, 2016.

M. Atilla Öner, Yüksek Öğretim, Multiversite, Teknoloji, PAN Yayıncılık, 2012.

M. Atilla Öner, editör, Teknik Değişimin Ekonomisi ve Yönetimi, PAN Yayıncılık, 2012.

A. Gönül Demirel, M. Atilla Öner, Integrated Stakeholder Relationships Management Model, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Almanya, 2010.

M. Atilla Öner, editör, ArGe Yönetimi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2006.

M. Atilla Öner, Üçüncü Sektörde Mükemmel Yönetim, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2004.

M. Atilla Öner, Alper Alsan, Mustafa Doğru, Ulusal Uzgörü Çalışmaları ve Türkiye 2023 için Yöntem Önerisi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2000.

Gündüz Ulusoy, M. Atilla Öner, Taner Bilgiç, Altyapı Seviyeleme Analizi: Dokuz İl İçin Pilot Çalışma, TÜSİAD Yayın No. TÜSİAD-T/98-1-250, Aralık 1998, İstanbul.

Kitapta Bölüm

M. Atilla Öner, editör, Teknik Değişimin Ekonomisi ve Yönetimi, PAN Yayıncılık, 2012.

        M. Atilla Öner, Hamdi Kaygusuz, Uluslararası Teknoloji Transferi, 501-524

        Aykut Öncü, M. Atilla Öner, Nuri Başoğlu, Türkiye'de Savunma Sistemlerinin Yenilenmesinde Yerli  Üretim İthal Kararları Üzerine bir Çalışma, 545-566

        Gürhan Günday, Gündüz Ulusoy, Kemal Kılıç, Lütfihak Alpkan, Çağrı Bulut, M. Atilla Öner, Orçun Türegün, İmalat Sanayiinde Yenilik Modelleri, 381-412

        M. Atilla Öner, Orçun Türegün, Gündüz Ulusoy, Lütfihak Alpkan, Kemal Kılıç, Çağrı Bulut, Gürhan Günd, Küme ve Ağlarda Yenilik Yönetimi, 437-500

        Tayfun Çağan, M. Atilla Öner, Yenilik Yayılımını Etkileyen Faktörler: Türk Silahlı Kuvvetleri, 343-380

         N. Ünal Elbeyli, M. Atilla Öner, Otomotiv Sanayiinde İleri Malzemelerin Kullanımına Yönelik Bir Uzgörü Çalışması, 567-596

M. Atilla Öner, editör, ArGe Yönetimi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2006.

        M. Atilla Öner, Dünyada ArGe, 13 - 20

        M. Atilla Öner, ArGe’de Proje Tamamlama ve Sonlandırma, 297 - 306

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder