29 Kasım 2015 Pazar

Louisiana Batıyor....http://www.nytimes.com/interactive/2014/10/02/magazine/mag-oil-lawsuit.html?_r=0

You Build Your Mind!

The New York Times Magazine October 5, 2014
Marilynne Robinson's teachers:
"You have to live with your mind your whole life. You build your mind; so, make it into something you want to live with. Find a road to a self that learns a new language: your own language. So, read a lot, think a lot."

Venedik'te Gondolcu Olmak...

2014 Ekim ayında Venedik'te lisanslı 400 gondolcu varmış. 45 dakikalık gezinti için 80 € alıyorlarmış.
Bir yeni gondolun fiyatı 35.000 €, yıllık bakım/onarım masrafları 5.000 € imiş.

Gondolcu olmak için kanallarda sürüş imtihanı ile Venedik tarihi hakkındaki sözlüyü geçtikten sonra üç aylık sanat, tarih ve dil kursuna katılmaları gerekiyormuş. 3 dil konuşabilmeleri isteniyormuş.

Son adımda yazılı bir imtihanı geçip altı kişiyi Venedik lagünleri ile kanallarında gezdirmeleri gerekiyormuş.

17 Ekim 2015 Cumartesi

Sağlık Kuruluşları ve Profesyonel Futbol

Sağlık kuruluşlarının profesyonel futbol kulüplerinin sponsoru olmaları çok yanlış.
Kanunla yasaklanmalı.
Sağlık kuruluşları masraflarını kısmak kaygısını sürekli taşımalı...

13 Ekim 2015 Salı

€'ya Geçmeliyiz!

Türkiye
1 Ocak 2016 itibariyle
€'ya geçmeli...

ABD çok geri bir ülke!

ABD seçmeninin
Cumhuriyetçi Parti adayı olarak Bush ailesinden kişileri,
Demokrat Parti adayı olarak da Clinton ailesinden kişileri
aday gösterip seçmesi sosyolojik geriliğe işaret ediyor.

29 Eylül 2015 Salı

Kapitalizmi Anlamayanlar....

Dikkatinizi çekti mi?

Birdenbire Batı Avrupa ülkeleri ile ABD farklı sektörlerdeki şirketlerin dandik davranışlarına müdahale etmeye başladılar. İsviçre, "piyasada manipülasyon" iddiası ile soruşturma açmış bazı firmalar hakkında...

Yahu, kapitalizmin kendisi manipülasyon üzerine kurulu...

Dünyayı dolaşan 17 trilyon ABD $, piyasalarda dalgalanma yaratarak para kazanıyor.

İnsana sorarlar,

"Daha önce aklınız neredeydi?" diye

27 Eylül 2015 Pazar

Pişkin Batı

Göç akınına neden olan Batı Avrupa ülkeleri ve ABD büyük pişkinlik içinde. Hiç utanmadan konuşuyorlar. Göçün nedeni kendileri.
Esad yıkılacak ümidiyle sünnî teröristlerin Irak ve Suriye'yi parçalamasına izin verdiler. Rusya "devreye giriyorum" deyince birden harekete geçtiler...

6 Eylül 2015 Pazar

SANAYİ 4.0 için Yapmamız Gerekenler

İlk adım olarak
http://www.maoner.com
adresinde ulaşabileceğiniz 2 kısa e-kitabımı okumanızı öneriyorum:
- Yüksek Öğretim, Multiversite, Teknoloji
- Türkiye 2023

SANTEZ projelerine verilen destek miktarı 7 milyon TL imiş. Temmuz 15 itibariyle vardığı rakam.... 100 misli artacak fon ile "yan sanayii" olmaktan "ana sanayii" olmaya geçiş finanse edilir.... 700 milyon TL olunca Türkiye teknoloji yarışında sınıf atlayabilir.

TBMM tutanaklarından aldığım veriler:
2010 TÜBİTAK gerçekleşme
Toplam Ödenek 1 625 082 713 TL
Bütçe Gideri 1 324 401 142
İptal Edilen 300 681 571
Ertesi Yıla Devreden 10 208 479
2012
01 Genel Kamu Hizmetleri 1 548 546 000
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik 590 000
07 Sağlık 484 000
09 Eğitim 59 774 000
2009, 2008, 2007'de iptal edilen miktarlar 150 milyon TL civarında iken 2010'da 300 milyon TL'ye çıkmış. İptaller, 2011, 2012, 2013, 2014'de de devam ediyor. 2015'de ne kadar iptal olur acaba?

Heyecan ve odaklanma gerekiyor.... Teknoloji uzgörüsü ve teknoloji güzergahı projeleri desteklenmeli.... Sektörel Dernek - Üniversite Ortak Araştırma Merkezi kurulması sağlanmalı.... TÜBİTAK daha aktif olmalı

Sektörel dernekler üniversitelerde Teknoloji ve Operasyon Yönetimi Profesörlüğü ihdas etmeliler. 5 yıllığına seçtikleri profesörleri atamalılar. Enflasyon endeksli 300000 TL hazine kağıtlarını bağışlamalılar.. Yıllık faiz gelirinin akademisyen kullanımına verilmesi sağlanmalı... Paranın yarısını TÜBİTAK versin.....

Sektörel dernekler http://www.maoner.com
sayfasında sağ taraftaki 3 kitaptan
Ulusal Uzgörü Çalışmaları ve Türkiye 2023 için bir Yöntem Önerisi
ile
Yüksek Öğretim, Multiversite ve Teknoloji
farklı illerdeki lise son sınıf öğrencilerine bedava dağıtılması için basılmasını finanse etmeli...

TOBB "Sanayi 4.0 İzleme Grubu" oluşturmalı.
1 Ekim 2015 itibariyle Türkiye'deki akademisyenlerden "Sanayi 4.0" ile ilgili makalelerini 31 Aralık 2015'e kadar göndermelerini istemeli. 15 Makale seçilmeli. Seçilenlere 1000 TL telif ödenmeli.
31 Mart 2016'da ilk kitap çıkıyor.
1 Ocak 2016 - 31 Mart 2016 arası gönderilen makalelerden seçilenler
30 Haziran 2016'da kitap olarak yayınlanıyor.
Bu böyle sürüyor.
3 yıllık bir proje.
Her 3 yılı bir sektörel dernek finanse ediyor.
e-kitap olarak 20 TL'den satılıyor.... Telif ücretleri çıkıyor.

TÜBİTAK 2016 - 2018 döneminde "İmalat Teknolojilerinde Mükemmeliyet Programı" için 100 milyon TL/yıl ayırıyor. "Sanayi 4.0" anlayışı ile uygulamalarının tüm ülkeye yayılmasında kullanılacak. TOBB da birebir fon ekliyor. 3 yıl sonunda Türkiye'de imalat sanayi sıçrama yapıyor....

GSMH içinde sanayinin payının % 25in altında olmaması için yoğun çabaya gerek var. 2035'e kadar % 35'e çıkarmalıyız. ABD % 20'yi yakalamayı hedefliyor. Apple ABD'nde fabrika kuruyor... Almanya krizle % 20'ye düşmüş sonra tekrar % 25'e çıkmış, koruyormuş. Çin % 40 civarında. .. Çin'de imalat yapan batılı şirketler nedeniyle. Bazıları AmerChina diye isim veriyor... veya ChinAmerica...

Mechatronics = makine mühendisliği + elektrik/elektronik mühendisliği
yanısıra
makine mühendisliği + bilgisayar mühendisliği = ?.. bölümü olması üniversitelerimizde gerekiyor... "Sanayi 4.0" istiyor...

En büyük 1000 firma 2016 yılında 3 elemanının doktora yapmak üzere üniversiteye girmesini finanse ediyor. Firma 20000 TL/yıl/kişi ödüyor. TÜBİTAK 20000 TL/yıl/kişi ödüyor. Üniversitelere 120 milyon TL/yıl ek kaynak sağlanıyor.

1000 firma birer öğretim üyesini 2016'da bir yıllığına istihdam ediyor. Üniversiteler ücretli izin veriyor. Her yıl tekrarlanıyor.

TÜBİTAK yurdumuzda organize edilen bilimsel konferansların veri tabanını Internet'te oluşturuyor. En büyük 1000 firma her yıl en az 10 elemanını konferanslara gönderiyor. Üniversitelerden firmalara bilgi akışının bir yolu daha açılıyor. Firmaların yabancı akademisyenlerle teması artıyor.

Mayıs 2016'da tamamlanacak "Lisans Mühendislik Bitirme Projeleri"nden otomotiv yan sanayii ile ilintili olanlar arasından TAYSAD üyesi firmalar birer projeyi seçip proje raporu karşılığı öğrencinin bölümüne 1000 TL bağış yapıyor. Nasıl seçileceğinin yolları üzerinde düşünmek gerekiyor:
1. Ocak 2016'da tek sayfalık proje teklifleri TAYSAD Internet sitesinde şifreli bir yere yüklenir.
2. Üyeler şifreyle girip ilgilendikleri ilk 5 projesi sıralayabilirler.
3. Kesişme oluyorsa, değerlendirme sırasında bağlanma zamanına göre sıralanabilir.
Veya kurayla....
Dehşet bir dinamizm gelir bitirme projelerine...

Diğer sektörel dernekler de aynı uygulamayı yapmalı...

13 Haziran 2015 Cumartesi

AB Saçmalıyor

Kazakistan, Avrupa Şampiyonası'na katılıyor.
Avrupa Oyunları Bakü'de yapılıyor.
Türkiye'nin AB tam üyeliğini engelleyenler saçmalıyor...

3 Nisan 2015 Cuma

Deflasyon Kötü Değilmiş!

Piyasa oyuncularının ve onlara kanarak görüş belirten kamu yöneticileri ile siyasîlerin "deflasyon kötü" yargıları doğru değilmiş.

2009'da Japonya'da halk arasında yapılan bir araştırma, ankete katılanların %44ü deflasyonu "olumlu", %35'i "nötr", %20,7'si "olumsuz" olarak değerlendirmiş.

Bank of International Settlements Mart 2015'de
Cost of deflations:_a_historical_perspective
başlıklı rapor yayınladı:
www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1503e.htm

Her deflasyon kötü değilmiş, fiyatların sürekli artmaması kötü değilmiş...

4 Mart 2015 Çarşamba

SOSYOLOJİK GERİLİK

Sosyolojik olarak geri kalmış bir ülkede modernleşme çabalarının anlamı yok...

18 Şubat 2015 Çarşamba

Yabanî İnsan, Medenî İnsan

2015 Türkiye'sinde toplumun çoğunluğunun psikolojisi bozuk. Bireyler davranışlarıyla "medenî insan" yerine "yabanî insan" olduklarının işaretini veriyor. İstediklerini kaba kuvvet ile elde etmek çabasında olanlar "yabanî insan". Buna ek olarak, toplumun çoğunluğu "kadın - erkek" ilişkisini yönetemiyor.

Sosyolojik problemleri, garip bir yaklaşımla çözmeye çalışmak da bu toplumun başka bir çözümü olmayan meselesi...
"Yabanî insan"ların, "medeniyetin vazgeçilmez parçaları" olan kurum ve kuruluşları çalıştırması mümkün değil

29 Ocak 2015 Perşembe

150.000 TL'ye Markalaşabilir misiniz?

Kamu politika önerilerinin bağımsız araştırma kuruluşları (sağlıklı çalışan kredi derecelendirme kuruluşları gibi) tarafından irdelendikten sonra kanunlaşması gerekiyor.
150.000 TL harcayarak hiç bir firma markalaşamaz.
Etrafta bir dizi danışmalık firması türeyecek.
150.000 TL'yi alacak, hiç bir katkı yapmayacak.

27 Ocak 2015 Salı

6 Ocak 2015 Salı

İspanya'da Kente Göç


İspanya'nın nüfusu 1999'da 40 milyon iken 2014'da 47,171 milyon olmuş.
Madrid'in 200 km doğusunda kalan Teruel, Guadalajara ve Soria illerinde köyler boşalıyormuş.
Şehirlerin yokluğu (20000 civarı nüfusu olan 4 kasaba) ve çok sayıda (600) çok küçük (100 kişiden az nüfus) yerleşim noktaları var imiş.
Checa köyünün nüfusu 2010'dan 2014 sonuna 300 kişiye inmiş. 300 kişilik köyde sağlık ocağı, banka şubesi, bir restoran ve iki bar var imiş. İlginç bir ekonomik yapı.
Önümüzdeki 15 yılda İspanya 1 milyon kişi nüfus kaybedecekmiş.

5 Ocak 2015 Pazartesi

Yönetilen Fiyatlar ve SGK Maaş Artışları

Yönetilen fiyatlarla 2014 enflasyonunun ne değer alacağına karar veriliyor.
Sonra buna dayanarak SGK emekli maaşları artış oranı belirleniyor.
Bu olmuyor...
SGK maaş artış oranlarına temel olacak harcama kompozisyonu, genel amaçlı kullanılan göstergenin kompozisyonuyla aynı mı?

4 Ocak 2015 Pazar

Yunanistan Neyi Çözemiyor?

Yunanistan yaşadığı problemleri niçin çözemiyor? Batı basınında çıkan haberlerde, Yunanistan'da rüşvet, adam kayırmacılık ve oligarşik yapı eleştirilen noktalar. Kimler hangi avantajlarından vaz geçmiyor? Papandreu yeni parti kurmuş...
25 Ocak 2015 seçimini kazanan partinin ayakları kısa sürede yere basar. Saçmalamadan hükümet etmeye başlarlar.

Japon Seçimleri Hakkında

Japonya'da yapılan seçimlere katılım oranı %35 olmuş. 105 milyon seçmen var imiş. Bence "temsilî demokrasi" saçma bir yapıya dönüşmüş durumda. Bunun üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Zengin bir ülkede yanlış sonuçlar doğurmayabilir. Ama, fakir ve geri kalmış bir ülkede katılım oranının düşüklüğü o ülkenin vatandaşlarını kaygılandırmalı.

Çocuğunu Sevenlere

Ocak 2015'de yapılacak düzenlemeyle asgari ücretli çalışan birisinin 3 çocuğu var ise, gelir vergisi ödemeyecekmiş.
"Ayda 150 TL fazla gelir"e kanıp fazla çocuk yapanlar, çocuklarının geleceklerine ipotek koyduklarını görmeliler.
Hangi aile çocuğunun "düşük ücretli işçi" olmasını ister?