7 Nisan 2012 Cumartesi

Kim Bilge?

Kişinin ne kadar bilge biri olduğunun şu şekilde ölçülmesi önerilmiş:
1. Çatışmanın çözümü için fırsat arama isteği,
2. Uzlaşma arama isteği,
3. Kişisel bilginin sınırlı olacağının kabulü,
4. Bir probleme birden fazla bakış açısının bulunduğunun kabulü,
5. Meselelerin çözümünde, işlerin iyileşmeden kötüleşebileceğinin kabulü.

Ne kadar bilgesiniz? Siyasîlerden kimler bilge?