12 Eylül 2010 Pazar

Sağlık Sistemi - Özel Hastanelerin Vergilendirilmesi

Tüm özel hastanelerin, polikliniklerin ve kliniklerin "kâr amacı güden şirket" yerine "kâr amacı gütmeyen vakıf" haline dönüştürülmesi gerekiyor. "Kâr amacı güden" bir kuruluşta ortaklara kâr dağıtılır. Masrafları ve yatırımları gerçekleştirecek kadar gelir artanı yaratmak modelin parçası olmalı.

Özel sağlık kuruluşlarının profesyonel futbolun destekçisi olmaları da engellenmeli.

Sağlık hizmetinin mümkün olan en düşük fiyattan halka sunulması gerekir.