26 Mayıs 2012 Cumartesi

FAKİRLİĞİN TEŞVİKİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2012 Mayıs ayındaki hükümetinin bir üyesi "evli ve 3 çocuklu asgarî ücretli vatandaşlardan vergi alınmadığını" açıklamış.
16 yaşından büyüklerin aylık asgarî ücretinden kesilen gelir vergisi 113 TL; yıllık 1356 TL.
Yıllık ek 1356 TL ile bir çocuk yerine 3 çocuk yetiştirilmesini önermek, aileleri fakirleşmeye ve fakir kalmaya teşvik etmekle eş anlamlı.
Dinci elitlerin, çoğunluğu fakir kişilerin oylarıyla hükümette kalmayı amaçlayarak fakir aile yaratmayı teşvik etmeleri üzücü.
Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri engellemek için düşünüldüğünü tahmin ettiğim bu adımın beklenmedik olumsuz etkilerini bu toplum uzun yıllar yaşayacak.
Ulus olmanın önemli bir koşulu, tüm çalışanların gelirleri oranında ortak harcamalara katkı yapmalarıdır. Doğru seçenek, vergi dilimlerinin ilk basamağında oranın %5 olması, sonra da kademeli artmasıdır.