15 Ekim 2011 Cumartesi

Kadına Şiddet Nasıl Önlenir?

Kadına eşi tarafından gösterilen şiddetin birden fazla nedeni olmalı.

Şiddet gösteren erkeklerin profili hakkındaki verilere birileri sahip olmalı. "Düşük eğitim ve gelir düzeyi" yönetilebilecek bir meseleye işaret ediyor. Çalışanların ücret düzeylerinin yükseltilmesi, şirketlerde çalışanlara "yaşam ve insan ilişkileri" üzerine eğitimler verilmesi çözüme katkı yapar.

"Zihinsel özür" tıbbî tedaviyi gerektirir. Evliliğin hemen sonlandırılması gerekir. Nikâhtan önce alınan sağlık raporlarının bu problemli kişileri tespit edemediği ortaya çıkıyor. Rapor sistemi ciddî bir şekilde işletilmiyor olabilir.

İlk akla gelen çözüm yollarının "polisiye önlemler" olması üzerinde dikkatle düşünmeliyiz. Çalışana az ücret verip, bunun yarattığı sorunları çözmek için güvenlik harcamalarını arttırmak garip bir tercih....